fbpx

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)